Privacybeleid

Privacy verklaring

Van Tuin Tot Bord is een project van Bindkracht10, gevestigd aan De Ruyterstraat 244, 6512 GG Nijmegen en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.vantuintotbord.nl De Ruyterstraat 244, 6512 GG Nijmegen, email: info@vantuintotbord.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Tuin Tot Bord verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Voor reservering van een van de buurtrestaurants vragen wij ook:

  • telefoonnummer
  • wijk/stad waar uw woont
  • allergie of dieetwensen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vantuintotbord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Tuin Tot Bord verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. verzenden van onze nieuwsbrief
  2. Reservering bij een van onze buurtrestaurants

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Tuin Tot Bord neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Tuin Tot Bord) tussen zit.

Van Tuin Tot Bord maakt voor het maken van de nieuwsbrief gebruik van het computerprogramma van Mailchimp.

Van Tuin Tot Bord gebruikt voor haar reserveringen de website (www.vantuintotbord.nl) en de mailadressen van de buurtrestaurants (hethert@vantuintotbord.nl en deklokketoren@vantuintotbord.nl).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Tuin Tot Bord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Nieuwsbrief:
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uzelf per direct afmelden en worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Reserveringen:
We bewaren uw reservering maximaal twee jaar. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Tuin Tot Bord verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Tuin Tot Bord gebruikt op haar website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uzelf per direct afmelden en worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Indien u wilt dat uw reserveringsgegevens niet bewaard worden (2 jaar) dan kunt u ons verzoeken deze te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Tuin Tot Bord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Nieuwsbrief
De mailgegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard in een beveiligde omgeving van mailchimp en zijn alleen toegankelijk voor Van Tuin Tot Bord medewerkers. Zij moeten hiervoor gebruik moeten maken van een wachtwoord.

Reserveringen buurtrestaurants:
De website van Van Tuin Tot Bord wordt onderhouden door webwerk van RIBW Nijmegen onder toezicht van Gerard Poels.

De diverse mailaccounts van Van Tuin Tot Bord zijn beveiligd met een wachtwoord en alleen toegankelijk voor medewerkers en stagiaires. De wachtwoorden worden elk half jaar gewijzigd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vantuintotbord.nl