Search

Voor en door buurtbewoners

Samen oogsten, samen koken, samen eten

Van Tuin Tot Bord (VTTB) is een organisatie voor en door bewoners. Wekelijks koken vrijwilligers samen met een kok heerlijke maaltijden met zoveel mogelijk  groenten uit onze eigen moestuinen. De moestuingroepen, kookgroepen en buurtrestaurants worden als zeer waardevol ervaren door vrijwilligers en gasten. Er ontstaan  nieuwe contacten en vriendschappen die bij sommigen inmiddels al een aantal jaren oud zijn.

Onderzoek toont waarde aan

Twee recente onderzoeken, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit, tonen aan dat VTTB een grote toegevoegde waarde heeft voor de bewoners van de wijk.

Het onderzoek van Emma Spoor (WUR, april 2022) bevestigt dat vrijwilligers het fijn vinden om bij VTTB mee te doen omdat ze plezier halen uit de activiteiten. Ze breiden hun sociaal netwerk uit en voelen een grotere sociale betrokkenheid. Ze vinden het fijn om buiten actief te zijn en meer kennis en vaardigheden op te doen over moestuinieren en/of koken. De wekelijkse activiteiten bieden bovendien structuur. Ook voelen vrijwilligers zich meer betrokken bij de wijk en ze komen via VTTB in contact met andere initiatieven. Professionals geven aan dat ze een toegenomen zelfvertrouwen bij de vrijwilligers in een kwetsbare positie zien.

Mellany van Bommel (WUR, december 2021) heeft in december 2021 een vragenlijst afgenomen bij gasten in alle buurtrestaurants. Uit dit onderzoek blijkt dat gasten een grote verbondenheid met VTTB ervaren:

  • Bijna 50% van de respondenten komt wekelijks naar het buurtrestaurant.
  • Er is een grote verbondenheid met VTTB: meer dan 90% voelt zich thuis bij VTTB en 50% voelt zich onderdeel van VTTB.
  • Ruim 60 % van de gasten geeft aan veel contact met de andere gasten te ervaren.
  • Ruim 90% van de gasten ervaart een gelukkig gevoel door mee te eten bij VTTB.
  • Alle respondenten zijn tevreden over de maaltijden en vinden het gevarieerd en gezond.
  • Vlees en vis worden door 90% van de respondenten niet gemist.
  •  Alle respondenten vinden het een pluspunt dat de groenten uit de moestuin komen en dat er zoveel mogelijk met groenten uit het seizoen gekookt wordt.
  • Ruim 75% van de respondenten zegt dat ze nieuwe dingen leren eten bij VTTB.